22 Kasım 2019 Cuma 09:43
KENTSEL DÖNÜŞÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel Dönüşüm Ne Demektir?

Ülkemiz deprem kuşağında bulunmaktadır. 1999 yılındaki Gölcük ve Düzce depremlerinin ardından yapıların güvenliği tartışılır hale geldi. Kentsel dönüşüm adı verilen uygulama ülke genelinde yer alan depremlere karşı dayanıksız olan yapıların baştan aşağı yenilenmesini öngören bir uygulamadır.

Kentsel Dönüşüm Şartları nelerdir.

Binanız Ekonomik ömrünü tamamladı ise yani 30 yıl üzerinde bir bina ise,

1999 yılından önce inşa edildi ise ki 1999 Marmara depreminden önce yapılan binalar zayıf ve ekonomik ömrünü tamamlamış olarak sayılıyor ve bu kanun kapsamında riskli bir bina olarak düşünülebiliyor.

Ekonomik ömrünü yitirmiş tüm binalar için kentsel dönüşüm uygulaması söz konusu oluyor. Kentsel dönüşüm risk raporunun alınması halinde süreç başlamış oluyor.

Riskli Yapı Tespit Raporu Nasıl Alınır.

Binanızı kentsel dönüşüm kapsamında incelenebilmesi için e-devlet şifreniz ile ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Uygulaması’ bölümünden inceletmek istediğiniz binanız için ilgili firmaya yetki vermeniz ve firmaya ıslak imzalı dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir.

Ülkemizdeki riskli alan ve yapıların sağlam ve yaşanılabilir hale getirilebilmesi için kentsel dönüşüm adı ile bildiğimiz 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ile ilgili kanun karşımıza çıkıyor.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Kentsel dönüşüm yasasına göre, kentsel dönüşümde riskli yapı tespitinin yaptırılması hariç, yıkım sürecinden sonraki uygulama kararları 2/3 lük çoğunlukla alınıyor.

2/3 çoğunlukla bina arsa olarak satılabiliyor, yeniden bina yapılabiliyor, müteahhit seçimi yapılabiliyor ve yeniden dağılıma karar verilebiliyor.

2/3 çoğunluk bunlara karar verebildiği gibi 1/3 çoğunluk da itiraz edebiliyor. 1/3 çoğunluk hakları verilmesine rağmen hala itiraz ederse 2/3 çoğunluk, bakanlığa başvurup 1/3 çoğunluğun dairelerini kendileri için talep edebiliyor.

Bir yapının kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli olarak ilan edilmesi halinde, yapı yıkılarak yok ediliyor. Bu durumda söz konusu arsa sahibinin ne yapacağına karar vermesi gerekiyor. Seçenekler arasında arsanın olduğu gibi satılması veya yerine bina yaptırılması yer alıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onay yazısının tebliğinden sonra, kat maliklerinin arsa paylarının oranına göre en az 2/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

Alınan kararlar, protokolü imzalamayan ya da toplantıya katılamayan hisse sahiplerine, 15 günlük süre içinde alınan karara uymamaları halinde Sermaye Piyasası Kurulunun lisanslı değerleme kuruluşundan alınan raporda yazan değer üzerinden hisselerinin açık artırma ile diğer hissedarlara ihale yolu ile satılacağının, alıcı olmaması durumunda hisselerinin kamulaştırılacağının noter kanalı ile tebliğ edilmesi gerekiyor.

İleride oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak için bina ortak karar protokolü mutlaka bu konunun uzmanları tarafından işin en başından itibaren dikkatli bir şekilde hazırlanması ve hisse sahiplerine de detaylı olarak anlatılması önem teşkil ediyor.

Bina Ortak Karar Protokolü

Bina ortak karar protokolü maddeleri:

- Kesinleşen bina yıkımının nasıl gerçekleştirileceği,

- Yeni yapılacak binanın hisse paylaşımının nasıl yapılacağı,

- Yüklenici firma ile hangi şartlarda anlaşma yapıldığı,

- İnşaatın yapımı için Bakanlık onayının alınması,

- Kentsel dönüşüm kredisinin kullanılıp kullanılmayacağı ya da hangi şartlarda kullanılacağı hususlarını içermelidir.

Kentsel dönüşümde riskli alanlarda yer alan riskli binalar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor. Bu süreçte arsa sahibi yeni bina yapılmasına karar verebildiği gibi, arsanın olduğu gibi satılmasını da isteyebiliyor.

Bu arsaya yeniden bir yapının yaptırılmasına karar verilmesi durumunda; evin nasıl ve kim tarafından yapılacağı; hangi dairede kimin oturacağının tespitinin yapılması gerekiyor.

Bu noktada binada "bina ortak karar protokolü" nün hazırlanıyor. Peki, bina ortak karar protokolü nedir? Bina ortak karar protokolü nasıl yapılır?

Bina ortak karar protokolü kapsamında arsanın hangi koşullarda ve hangi dağılımda yaptırılacağı belirtiliyor.

Ayrıca, yapının kime yaptırılacağı, nasıl bir yapı yaptırılacağına ilişkin hususlar da bu ortak karar protokolünde belirleniyor.

Örneğin yapı yıkılmadan önce 2. katta 4 numaralı dairede oturan bir kimsenin yeni yapılacak yapıda yine aynı kat ve dairede oturabileceği de belirtiliyor.

Bina ortak karar protokolü binadaki kat malikleri tarafından arsadaki hisse oranları da göz önüne alınarak 2/3 oranında bir çoğunlukla karara bağlanıyor.

Bu karar alındıktan sonra ise protokolün mutlaka bakanlığa onaylatılıyor.

Bina Ortak Karar Protokolü bağlı bulunulan İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunuluyor.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol